Zpravodaj emailem

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek užití

Vstup pro členy
FB

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky užití
Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek. Přečtěte si, prosím, následující informace před prohlížením stránek nebo poskytování jakýchkoli osobních údajů.
Tyto všeobecné podmínky užití specifikují všeobecné podmínky pro používání těchto internetových stránek a jiných elektronických komunikačních sítí společnosti Nestlé.

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se osobních dat či jakékoli připomínky k těmto všeobecným podmínkám, kontaktujte, prosím, správce na e-mailové adrese: romana.svacinova@cz.nestle.com.

Naše internetové stránky mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo naši kontrolu a nepodléhají těmto všeobecným podmínkám použití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Nestlé nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Sběr údajů a jejich užití
Na našich internetových stránkách shromažďujeme dva typy údajů:
1. aktivní údaje (jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.), pokud jsou svobodně poskytnuty pro registraci, soutěže, on-line objednávku apod.; a
2. pasivní údaje (jako je typ vyhledávače, IP adresa, reference stránek, apod.)
Našim návštěvníkům můžeme čas od času položit otázky k průzkumu. Průzkumy se všeobecně týkají internetových stránek, našich výrobků nebo kategorie výrobků. Můžeme se ptát na věk nebo jeho rozmezí, pohlaví a jiné neosobní údaje. Tyto údaje nejsou zjišťovány za účelem spojení s osobními údaji, které jsme již získali. Údaje získané z průzkumů a dotazníků jsou pouze pro interní účely společnosti, avšak celková data mohou být sdílena.
Kontrola získaných osobních údajů probíhá v rámci společnosti Nestlé.

Poskytnuté osobní údaje jsou použité pouze pro dané účely, např. za účelem získání tiskových zpráv, výročních zpráv vedení společnosti či finančních uzávěrek anebo pro podání žádostí o zaměstnání. Osobní údaje nebudeme využívat pro direct marketing nebo nevyžádané šíření, pokud k tomu od Vás neobdržíme souhlas.

Poskytnuté osobní údaje využijeme pouze pro služební účely v rámci Nestlé. Nesdílíme osobní údaje s třetími stranami kromě výjimek uvedených dále:
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim smluvním agenturám (dodavatelům), které spravují tyto internetové stránky. Údaje mohou použít pouze pro správu stránek. Tito partneři jsou vázáni smluvní dohodou o zajištění ochrany osobních údajů.
Osobní údaje můžeme uvolnit v případě jejich právního vyžádání nebo v případě právního procesu, řešení reklamace anebo ochrany práva Nestlé, jejích zákazníků a veřejnosti.
V takových případech údaje mohou zahrnovat osobní data dle uvedení odpovídajícího zákona. Stejně tak údaje mohou být poskytnuty jako součást změny organizace.

Práva duševního vlastnictví
® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Všechna práva vyhrazena.
Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na těchto internetových stránkách jsou vlastnictvím Nestlé nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.
Vy můžete procházet internetovou stránku, reprodukovat výpisky jejich tištěním, přenesením na hard disk nebo jiným jednotlivcům za účelem jejich distribuce. To můžete provádět pouze za předpokladu, že neporušíte žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude napsána výše uvedená poznámka o ochranné známce. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky.
Ochranné známky, loga, znaky a služební známky (společně nazvané „ochranné známky“) zobrazené na této webové stránce náležejí společnosti Nestlé. Nic z této stránky nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, zobrazené na této internetové stránce. Vámi učiněné použití nebo zneužití ochranných známek uvedených na této internetové stránce nebo na jakémkoliv jiném obsahu této internetové stránky, s výjimkami uvedenými v těchto podmínkách, je přísně zakázáno. Upozorňujeme rovněž, že Nestlé bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Server
Server, na kterém jsou internetové stránky umístěné, může být umístěn mimo stát, ze kterého stránky navštěvujete. Osobní data budeme uchovávat, zpracovávat a používat pouze v souladu s těmito všeobecnými podmínkami užití.

Omezený přístup
Zpracování osobních údajů (jako je jméno uživatele, heslo, atd.) mohou být podstatné pro účely konzultace, modifikace nebo vymazání vašich osobních údajů a/nebo on-line služeb nabízených těmito internetovými stránkami.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ
Vyplněním objednávky v el. obchodě akceptujete všechny podmínky (dále jen “podmínky”), které se týkají položek v nabídce internetových stránek www.dolcegusto-premium.cz (dále jen “internet”). Důkladně si podmínky pročtěte a potvrďte svůj souhlas stisknutím tlačítka “Souhlasím”. Měli byste si podmínky užití vytisknout pro případné budoucí použití.
Správcem internetu je společnost Nestlé Česko s.r.o., sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IC 45799504, DIČ CZ45799504.

Ceny
Položky v nabídce internetu jsou určeny k prodeji za uvedené ceny v českých korunách (Kč). Tyto ceny jsou včetně DPH a jsou platné pro doručení na území České republiky. Poštovné a balné ve výši 115,-Kč při platbě při převzetí zboží (platební kartou nebo hotově). Objednatel si může vytisknout náhled na zhotovenou objednávku stisknutím tlačítka Vytisknout. Nabídka internetu platí pouze pro občany s adresou pro doručení na území České republiky.
Vyplněním objednávky na internetu vyjadřuje objednatel a potvrzuje platnost následujícího:
a) je oprávněn k uzavírání právních závazků;
b) je starší 18 let

Platba
Platbu za objednané zboží je možné provést při osobním převzetí
a) platební kartou (Visa, Mastercard)
b) v hotovosti

Vaše objednávka je chápána jako poptávka a vyhrazujeme si právo jejího akceptování.
Přijmutí objednávky bude objednateli oznámeno emailem na adresu udanou při registraci.
Následně bude objednávka předána ke zpracování.

Doručení objednávky
Objednávka bude zpracována maximálně do 2 pracovních dnů od jejího převzetí objednávkovým systémem. Před doručením bude objednateli odeslán email o svozu zásilky, ráno v den rozvozu SMS zpráva o doručení. Zásilku může objednatel sledovat na www.chcisvujbalik.cz. Objednávku není možné zrušit. Neúplné zásilky je nutné uplatnit do 3 dnů od převzetí.

Vrácení objednávky
Vrácení převzaté objednávky je možné nejpozději do 14 dnů od převzetí. Informace o důvodech vrácení najdete na dodacím listě, který je součástí zásilky. Vždy uveďte na formulář počet položek, které vracíte, vyberte jeden důvod vrácení zboží a označte odpovídající důvod vrácení na formulář (viz dodací list). Vložte kompletně vyplnění formulář do zásilky se zbožím. Pokud vracíte celou objednávku, zboží musí být v neporušeném obalu. Objednávku pošlete na adresu: FM ČESKÁ, s.r.o., Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice a uveďte způsob vrácení peněz. Pokud vracíte pouze část objednávky, pošlete reklamované zboží na adresu: Nestlé Česko, s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4.
V případě dotazů kontaktujte infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00.

Další podmínky
Hromadné objednávky obchodníků nebo skupin spotřebitelů nebudou akceptovány.
Objednávky v hodnotě vyšší 1.000,-Kč vč. DPH budou odeslány na náklady naší společnosti bez účtování poštovného a balného.
S výjimkou případů, kdy se jedná o smrt anebo o osobní zranění způsobené naší nedbalostí, bude naše odpovědnost do té míry, kterou připouští zákon, omezena na kupní cenu příslušné položky.
Uplatnitelná práva požadují, aby určitá sdělení byla povinně provedena písemně. Souhlasíte s tím, že s Vámi můžeme komunikovat pomocí e-mailu, uveřejněním sdělení na webové stránce anebo tím, že Vám napíšeme na Vaši adresu a Vy akceptujete (aniž by byla dotčena Vaše statutární práva), že taková sdělení jsou plně v souladu se všemi právními požadavky pro všechny druhy komunikace, která mají mít písemnou formu.
Objednávky budou považovány za doručené dnem převzetí. Jako doklad bude použit dodací list.
Vyhrazujeme si právo uvedené podmínky užití upravovat.
Budete muset akceptovat podmínky platné v době realizace objednávky, s výjimkou případu, kdy by byla zákonem anebo správním úřadem požadována jakákoli změna těchto podmínek.
Vzájemné vztahy obou stran se budou řídit podle českého práva a smluvní strany se budou podřizovat výlučné jurisdikci českých soudů.

Bezpečnost údajů, přístup, vymazání nebo úprava údajů
Opravovat, upravovat nebo odstranit vaše osobních údaje můžete pouze vy sami přihlášením do svého profilu a následně výběrem požadovaných změn.

Zabezpečení údajů
Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny. Pouze oprávnění zaměstnanci Nestlé, smluvních partnerů, třetích stran anebo obchodních partnerů (se souhlasem zabezpečení údajů) mají přístup k vašim osobním údajům.

Cookies
Používáme Cookies k získání údajů jako je typ prohlížeče a operační systém, lokalizaci a k pochopení využívání našich stránek. Cookies nám také pomáhají upravit stránky dle vašich osobních potřeb. Tyto údaje nebudou poskytnuty mimo Nestlé, smluvní partnery, třetí strany nebo obchodní partnery a nebudou využity pro další šíření.
Pokud si nepřejete cookies, můžete si nastavit svůj prohlížeč a odmítnout je. Cookies můžete odmítnout přímo ve svém prohlížeči, avšak tím můžete přijít o možnost využití některých nástrojů stránek. Přesto nemusíte mít spuštěné cookies k navigaci na většině našich stránek.

Odkazy
Na některých našich stránkách máte možnost poslat emailem odkaz na internetové stránky jiné osobě. Pro toto zařízení můžeme potřebovat vaši emailovou adresu a/nebo emailovou adresu uvedené osoby. Takto získané adresy nejsou využívané na jiné účely a jsou smazané v souladu s termínem jejich užití.

Spam
Nevyužíváme „spam". Spam znamená, že emaily obsahující reklamu nebo propagační materiál jsou rozesílané bez souhlasu příjemce.

Uchování údajů
Údaje nashromážděné na těchto stránkách jsou zabezpečeny po dobu účelu jejich využití.

Děti
Považujeme za velmi důležité chránit soukromí dětí a podporujeme rodiče či zák.zástupce, aby strávili čas na internetu s dětmi a dohlíželi na jejich aktivity.

Neshromažďujeme údaje dětí mladších 18let kromě některých našich internetových stránek. V takových případech shromažďujeme údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud rodiče či zákonný zástupce dá souhlas k poskytnutí jeho údajů, získáváme od dítěte pouze údaje, které jsou nutné k účasti v daném programu.

Zvláštní poznámka pro děti mladší 18let
Pokud jsi mladší 18let měl by ses domluvit se svými rodiči nebo zák.zástupcem PŘED poskytnutím osobních údajů. Pokud je ti něco v této sekci nejasné, měl bys požádat rodiče nebo zák.zástupce o pomoc.

Zvláštní poznámka pro rodiče dětí mladších 18let
Doporučujeme, aby rodič či zák.zástupce pravidelně kontroloval a dohlížel na používání emailů a on-line aktivit dítětem.
Prosíme, ujistěte se, že vaše dítě neposkytne osobní údaje on-line, před konzultací s vámi.
Všichni uživatelé mladší 18let budou požádáni o zadání emailové adresy rodičů nebo zák.zástupce, abychom jim mohli poslat kopii emailové zprávy, která byla odeslána dítěti.
Rodič může kdykoli zkontrolovat osobní údaje dítěte, může je upravit anebo smazat. Alternativně nás rodič může požádat o smazání osobních údajů dítěte tak, že pošle požadavek emailem/poštou/faxem na kontakt uvedený s sekci „Bezpečnost dat“

Aktualizace všeobecných podmínek
Vyhrazujeme si právo změn nebo úprav. Je odpovědností uživatele těchto stránek čas od času navštívit tyto informace k revizi případných změn.

Souhlas
Prohlížením těchto internetových stránek, elektronickou komunikací s naší společností a poskytnutím osobních údajů těmto stránkám jste si vědom a souhlasíte s využitím vámi poskytnutých údajů v rámci těchto všeobecných podmínek.

Právní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou ustanoveny a připraveny v souladu v právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.


Created by Dark Side 2013