Zpravodaj emailem

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek užití

Vstup pro členy
FB

Zásady ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi

Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích.

Nestlé respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní informace, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, abychom splnili vaše zákony o ochraně osobních údajů a soukromí.

Použitím této webové stránky souhlasíte s podmínkami užití, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku. Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. Doporučujeme, abyste vždy kontrolovali tyto podmínky a zjistili případné provedené změny.

Tato politika ochrany soukromí stanovuje postupy zpracování informací, které provádí Nestlé při používání Internetu a jakýchkoliv jiných elektronických komunikačních sítí.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správce dat. Registrací na tyto stránky dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o OOÚ“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu registračních údajů za účelem prověření platné registrace a pro další obchodní a marketingové účely Nestlé, a to na dobu do odvolání. Taktéž vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených Nestlé, zejména společností zajišťující provoz webových stránek.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, dáváte svojí registrací souhlas s použitím svojí emailové adresy pro obchodní a marketingové účely Nestlé, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašich osobních informací nebo jakékoliv otázky týkající se těchto postupů, obraťte se prosím na nás zde.


Ochrana osobních údajů dětí

Jste-li rodič anebo zákonný zástupce dítěte a chcete se seznámit s politikou sběru a zpracování osobních údajů dětí mladších 13let, jděte na otázku 11 níže.


Klikněte laskavě na kteroukoliv z otázek níže a budete nasměrováni na příslušnou odpověď v hlavním textu.

 1. Jaké osobní údaje sbíráme a jak?
 2. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?
 3. Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje?
 4. Co se stane, když odmítnete poskytnout svoje osobní údaje?
 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje a proč?
 6. Jak můžete sledovat, kontrolovat, měnit nebo vymazávat svoje osobní údaje?
 7. Do jakých zemí budou zasílány vaše osobní údaje a proč?
 8. „Technologie sledování“ – jak a proč je používáme?
 9. E-marketing – co to je SPAMMING a jaká je pozice Nestlé ke spamovým e-mailům?
 10. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
 11. Jaká je naše politika sbírání osobních údajů dětí, které používají naše webové stránky?
 12. Napojujeme se k jiným webovým stránkám mimo Nestlé?
 13. Jak nás můžete kontaktovat?

1. Jaké osobní údaje sbíráme a jak?

Nepožadujeme od Vás žádné údaje, jestliže si pouze naše webové stránky prohlížíte. Pokud se rozhodnete využít nějakou službu anebo funkcionalitu, které stránky nabízí, můžeme Vás požádat o poskytnutí určitých osobních a/nebo demografických údajů. Termín osobní údaje (použitý v tomto dokumentu) představuje jakýkoli údaj, kterým lze Vaši osobu identifikovat nebo Vás kontaktovat online nebo offline. Jedná se např. o jméno, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo stejně jako demografické údaje jako je datum narození, věk, pohlaví, zvyky nebo vyznání, pokud je tento údaj vázán na Vaše osobní identifikační údaje. Osobní údaje jsou sbírány pouze s Vaším souhlasem (např. pokud nám je vědomě sdělíte v online formuláři našich webových stránek) a většinou je to formou:

 • Registrace nebo přihlášení na webové stránky;
 • Přihlášení k odběru newsletteru, který se týká konkrétní aktivity, výrobku nebo webových stránek a není zahrnuto pod registraci na samotné webové stránky;
 • Soutěží a jiných aktivit;
 • Dotazníků a anket;
 • Nástěnek a jiných interaktivních činností;
 • Nákupu výrobků Nestlé přes naše online obchody;
 • Elektronických pohlednic, pozvání přítele nebo jiných jednorázových funkcí;
 • Vašich dotazů, otázek nebo komentářů podaných přes naše kontaktní online formuláře;
 • Informací uvedených v obchodním sdělení (jako resumé, dotazy médií apod.);
 • Online náběru zaměstnanců (např. posláním životopisu jako reakce na volné pracovní pozice);
 • Přihlášení přítele k účasti na konkrétní kampani výrobku; nebo
 • Jakýkoli jiný požadavek, který vyžaduje poskytnutí osobních údajů (jako panel spotřebitelů, žádost o vzorek, “Kde koupím”, atd.).

Poznámka: v závislosti na stránkách, které navštěvujete, některé nebo několik aktivit uvedených výše nemusí být k dispozici. Typ a množství informací sbíraných pro potřeby uvedené výše se mohou lišit. Požadované osobní údaje mohou obsahovat: křestní jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, telefonní číslo (v práci nebo doma), a (v případě online nákupu) informace o platební kartě. Pro jiné potřeby od Vás můžeme žádat vytvoření uživatelského jména a/nebo hesla a/nebo poskytnout dodatečné, demografické údaje, včetně: (i) věk nebo datum narození, (ii) pohlaví, (iii) četnost užití, nákup a spotřebu konkrétního výrobku Nestlé a/nebo podobných výrobků, (iv) informace o vaší domácnosti nebo životním stylu, a/nebo (v) jiné informace relevantní k výrobkům Nestlé, které kupujete nebo konkrétní webové stránce, kterou navštěvujete.

Nahoru


2. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme?

Nestlé provádí všechna potřebná opatření, aby uchovala vaše osobní údaje nasbírané z webových stránek, včetně citlivých osobních údajů a osobních údajů dětí mladších 13let, v soukromí a v bezpečí. Tato opatření zahrnují, nicméně nejsou omezené: (i) na uchování vašich osobních údajů v bezpečném operačním prostředí, která nejsou přístupná veřejnosti a jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům Nestlé, agentur a smluvně vázaných stran; (ii) na užití standardně používaných SSL kryptování k zabezpečení určitých citlivých osobních údajů (informace o platební kartě nebo zdraví) během přesunu na naše webové stránky, a (iii) na ověřování identit uživatelů stránek předtím, než jim dáme možnost prohlédnout si svoje osobní údaje, které o nich vedeme. Více v otázce 4 níže.

Nahoru


3. Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou používané pouze pro ty účely, pro které nám je poskytnete nebo jak je uvedeno v části o sběru údajů nebo v tomto dokumentu. Např. pokud se přihlásíte nebo registrujete na některých webových stránkách Nestlé, poskytnuté údaje jsou použity k nabídce výhod, které jsou na tuto registraci vázané. To může představovat přístup a užití vybraného nebo personifikovaného obsahu nebo aktivit dané webové stránky, účast na speciálních aktivitách a soutěžích a možnost získat komunikaci nebo materiály, které si vyberete v momentě registrace nebo které jsou na registraci vázané. Podobně, pokud nás kontaktujete přes online formulář nebo přes některou z našich poraden, jsou informace od Vás použité k reakci na dotaz nebo komentář, v některých případech, ke zveřejnění jako reakce anonymní formou. A samozřejmě jakékoli údaje o platební kartě jsou použity čistě k dokončení a realizaci online nákupu.

Během registrace nebo poskytnutí informací na webových stránkách Nestlé můžete být požádáni o výběr rozsahu použití informací formou zaškrtnutí políčka (check box), pokud jde o odlišné aktivity, než ty prvotně nabízené nebo požadované. Pokud se např. přihlásíte do soutěže nebo jiné promoce, může Vám být umožněno přihlásit se k odběru newsletteru nebo získávání upozornění o soutěži nebo jiných webových stránek nebo výrobků Nestlé. Pokud si tuto nabídku vyberete, my informace využijeme ke splnění nabídky.

Vaše osobní a/nebo demografické údaje můžeme použít pro interní marketing a demografické studie, abychom neustále zlepšovali a upravovali služby a výrobky, které nabízíme. To může představovat namátkové spojení, aktualizaci a jiné zpracování osobních údajů sesbíraných z webových stránek Nestlé s daty získanými z jiných zdrojů nebo od třetích stran.

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze po dobu, kdy je Váš účet aktivní nebo po dobu nutnou k poskytnutí vyžádané služby. Pokud si nadále nepřejete získávat naše služby (odhlášení od přijímání emailů) nebo chcete zrušit účet či nás požádáte o vymazání/odstranění Vašich osobních údajů, kontaktujte nás. Vaše osobní údaje budou poté shromažďovány pouze po nutnou dobu k dokončení legislativních náležitostí či smluvních dohod.

Následující sdělení udává přehled možných funkcí na webových stránkách Nestlé:

 • Newslettery a E-mail
  Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu a/nebo poštovní adresu (ať už v rámci obecné registrace na našich stránkách nebo pro účely konkrétního newsletteru či sdělení), budou vámi poskytnuté kontaktní informace použity pro zasílání požadovaných newsletterů, sdělení, nebo literatury. Kromě toho můžete dostávat sdělení, která vás budou informovat o dalších značkách a webových stránkách Nestlé. Tyto materiály můžete obdržet klasickou poštou nebo e-mailem v závislosti na tom, na jaké webové stránce jste se registrovali a na informacích, které jste během registrace poskytli.


  Můžeme také použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání sdělení týkajících se transakcí nebo administrace (např. potvrzující e-mail po zakoupení produktu online nebo při přihlášení či odhlášení u specifických registrací nebo aktivit), nebo také pro zaslání některých oznámení o službách (např. oznámení o změnách v Ochraně osobních údajů, ukončení funkcí nebo programů na našich webových stránkách, změnách v našich online službách nebo zásadách technické podpory, nebo o dalších souvisejících změnách). V rámci tohoto dokumentu o Ochraně osobních údajů se tyto typy sdělení budou společné nazývat „Administrativní sdělení.“
 • Soutěže a propagační akce
  Chcete-li se zúčastnit online soutěže nebo jiné propagační akce (souhrnně „propagační akce“), může být nutné nejdříve provést registraci na webových stránkách Nestlé. Informace shromážděné v rámci propagační akce jsou použity pro určení vašeho nároku, pro oznámení případného vítězství a/nebo pro plnění a doručení cen. Pokud se stanete vítězem, určité informace o vás (jako je vaše jméno a fotografie) mohou být umístěny na související webové stránce Nestlé. Pokud je u propagační akce povolena účast dětí mladších 13 let, potřebujeme nejdříve souhlas rodičů.


  Více informací o propagačních akcích naleznete v oficiálních pravidlech nebo detailech zveřejněných spolu s danou propagační akcí.
 • Průzkumy a ankety
  Existují dva typy průzkumů nebo anket, které mohou na webových stránkách Nestlé probíhat. V prvním z nich jsou shromažďovány pouze demografické nebo anketní informace (např. věk, pohlaví, údaje o domácnosti, jiné zájmy, atd.) a tyto informace nejsou spojeny s žádnými z vašich osobních údajů. V jiných případech (například při registraci účtu) je možné, že takové informace spojíme s vašimi osobními údaji. Pokud je v daném průzkumu nebo anketě, která shromažďuje nebo je spojena s osobními údaji, povolena účast dětí mladších 13 let, je nejdříve potřeba získat ověřitelný souhlas rodičů.
 • Nástěnky a další interaktivní prvky
  Můžeme poskytnout interaktivní funkce, které vám umožní nahrát nebo publikovat zprávy, příběhy, obrázky nebo díla na našich webových stránkách. Přestože se snažíme chránit ty, kteří tyto aktivity používají a účastní se jich, doporučujeme vám, abyste byli opatrní při zveřejňování vašich osobních informací nebo obrázků ve veřejných prostorách, jakou jsou nástěnky nebo jiné funkce spojené s online komunitami. Tyto informace mohou být shromažďovány a používány lidmi, které neznáte. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí jakýchkoli informací, které v těchto prostorách zveřejníte a neneseme za ně odpovědnost. Používání těchto funkcí je na vaše vlastní riziko. Pokud chcete požádat o odstranění svých osobních údajů z našeho blogu nebo komunitního fóra, prosím kontaktujte nás. V některých případech se může stát, že nebudeme schopni odstranit vaše osobní údaje. V takovém případě bychom vás o této skutečnosti informovali a zdůvodnili nemožnost odstranění těchto údajů.


  Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodneme zveřejnit obrázek nebo zprávu, kterou jste nám poskytli pomocí některé z těchto funkcí, můžeme spolu s tímto obrázkem nebo zprávou zveřejnit také určité údaje o vás, jako například vaše uživatelské jméno, křestní jméno, první písmeno z vašeho příjmení a/nebo město a stát, ve kterém žijete.
 • Online nakupování výrobků Nestlé
  Některé z našich webových stránek vám umožní nakupovat výrobky Nestlé prostřednictvím internetového obchodu provozovaného námi nebo našimi prodejci („internetový obchod Nestlé“), zatímco některé z našich stránek mohou obsahovat odkazy na stránky nepřidružených společností prodávající výrobky Nestlé, které nejsou pod správou Nestlé prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví („třetí strana“, nebo souhrnně „třetí strany“). Při nákupu produktů prostřednictvím internetového obchodu Nestlé budete požádáni o poskytnutí informací o vaší kreditní kartě, včetně čísla kreditní karty a fakturační a dodací adresy a také o další základní kontaktní informace (např. telefon, e-mailová adresa). Tyto informace se používají pro realizaci vašeho nákupu a potvrzení vaší objednávky.


  Pokud internetový obchod, ve kterém nakupujete, provozuje třetí strana, můžeme vám pro vaše pohodlí poskytnout přímý odkaz na obchod této třetí strany. Vezměte však na vědomí, že takové webové stránky neprovozujeme my a nevztahují se na ně tedy tyto Zásady ochrany osobních údajů. Při výběru partnerů pro online prodej výrobků Nestlé jsme pečlivě vybírali a spolupracujeme pouze s internetovými prodejci, kteří (stejně jako my) používají průmyslový standard šifrování při shromažďování a zpracovávání objednávek na svých webových stránkách. To pomáhá zabránit neoprávněnému elektronickému přístupu k vašim osobním údajům, jako je například číslo vaší kreditní karty. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, jako je třeba číslo vaší kreditní karty, přečetli zásady ochrany osobních údajů daného online obchodu.
 • E-pohlednice, tell-a-friend (řekněte o nás příteli) a další jednorázové funkce
  Osobní údaje vyžadované pro e-pohlednice, tell-a-friend a další doporučující funkce nebo jiné jednorázové funkce (obvykle jména a e-mailové adresy) jsou použity pouze jednorázově (např. pro odeslání sdělení) a nejsou námi dále ukládány. Pokud jsou funkce tohoto typu přístupné i pro děti mladší 13 let, jsou navržené tak, aby byl nejdříve obstarán souhlas rodičů.
 • Informace související s pracovními příležitostmi
  Vezměte prosím na vědomí, že v některých sekcích našich webových stránek nám můžete sdělit informace o vás nebo o společnosti, kterou zastupujete v rámci vaší obchodní pozice. Může se jednat například o sekci, kde můžete nahrát váš životopis nebo online žádost o zaměstnání, nebo sekci či kontaktní formulář pro zpracování mediálních požadavků. Přestože jakékoli osobní údaje shromážděné v této souvislosti budou použity výhradně k jejich stanovenému účelu (např. životopis bude použit pouze v rámci procesu žádosti o zaměstnání), na tyto informace se jinak tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují.
 • Stránky o zdravotní péči a výživě
  Některé z našich webových stránek poskytují nutriční a/nebo zdravotní informace a nástroje, které jsou určeny zdravotnickým pracovníkům, spotřebitelům, nebo oběma těmto skupinám. Kromě základních kontaktních informací (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) mohou tyto webové stránky shromažďovat také specifické nebo citlivé osobní informace: (i) o praxi zdravotnického pracovníka (např. název ordinace, lékařské/profesionální tituly, spolupráce s nemocnicemi, použití nutričních výrobků Nestlé při léčbě pacientů, atd.); (ii) o zájmu spotřebitele o určité nutriční výrobky (např. použití nutričních výrobků Nestlé, stravovací a cvičební návyky, atd.); nebo (iii) diagnóza spotřebitele u některých onemocnění.


  Stejně jako u jiných webových stránek jsou tyto informace použity pro účely uvedené při jejich shromažďování, tj. pro poskytování a zasílání relevantních nutričních a/nebo zdravotních informací uživatelům a pro poskytnutí přístupu k výhodám a nástrojům určeným pouze pro členy.
Nahoru


4. Co se stane, když odmítnete poskytnout svoje osobní údaje?

Pokud se rozhodnete neposkytnout na požádání žádné osobní údaje, možná se nebudete moci účastnit některých aktivit a personalizovaných funkcí na našich webových stránkách a může dojít k omezení služeb a speciálních nabídek, které vám můžeme nabídnout. Například pokud odmítnete sdílet vaši e-mailovou adresu, nebudete moci přijímat žádný z našich newsletterů, nebo provést jakoukoli registraci na našich webových stránkách. Pokud odmítnete poskytnout číslo vaší kreditní karty, nebudete moci nakupovat výrobky v internetovém obchodě Nestlé. Nicméně pro účely procházení našich webových stránek a získávání informací o našich výrobcích nám nemusíte poskytovat žádné vaše osobní údaje.

Nahoru


5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje a proč?

Nestlé nebude nikdy sdílet vaše osobní informace s žádnou třetí stranou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu, pokud jsme vás o tom předem neinformovali a vy jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas.

Nestlé může sdílet vaše osobní informace se svými dceřinými společnostmi, které jsou pod řízením Nestlé Group prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví (souhrnně „skupina Nestlé“). Nestlé může také sdílet vaše osobní informace s třetími stranami, avšak pouze v těchto případech:

Poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé
Můžeme používat třetí strany, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé pro zajištění podpory interních funkcí našich webových stránek a pro pomoc se správou webových stránek nebo jejich funkcemi, programy a propagačními akcemi. Některé z těchto třetích stran se mohou nacházet v jiné zemi, než ze které přistupujete na tuto webovou stránku. Například náš hlavní poskytovatel služeb webhostingu se nachází ve Spojených státech a ve Spojeném království (viz také Otázka 7 níže). Tyto třetí strany a jejich zaměstnanci mohou přijít do styku s vašimi osobními informacemi v rámci poskytování svých služeb. Tyto třetí osoby musejí vždy poskytnout stejnou úroveň zabezpečení vašich osobních informací jako Nestlé a jsou vázány písemnou smlouvou o zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, podle níž budou vaše osobní informace uchovány v soukromí, zabezpečené a budou zpracovávané pouze na základě specifických pokynů firmy Nestlé.

Partneři a společná propagace
Čas od času se můžeme účastnit společného programu nebo propagační akce v rámci našich webových stránek s další společností, organizací nebo jinou renomovanou třetí stranou a v rámci průběhu této události bude docházet ke shromažďování a zpracovávání osobních informací. Pokud jsou v rámci takové propagační akce vaše osobní údaje shromažďovány (nebo sdíleny s) jinou společností než Nestlé, budeme vás o tom informovat při sběru těchto dat. Pravidelně můžeme na našich webových stránkách spustit také propagační akci, která zahrnuje výrobky nebo služby jiné společnosti a dáme vám možnost zvolit si, zda chcete přijímat informace přímo od dané třetí strany. Pokud bude některá z těchto propagačních akcí přístupná také dětem do 13 let, budeme před sdílením osobních údajů dítěte nejdříve vyžadovat ověřitelný souhlas rodičů.

V rámci všech propagačních akcí s účastí jiné společnosti můžeme také poskytnout samostatný odkaz na zásady ochrany osobních údajů dané společnosti a doporučit vám přečíst si je před sdílením osobních informací, jelikož nemůžeme zaručit, že daná společnost dodržuje stejné zásady ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje shromažďovány nebo sdíleny s jinou společností, můžete se při shromažďování osobních údajů vždy rozhodnout neúčastnit se dané akce.

Právní a obchodní převody
Vaše osobní informace můžeme také sdílet v případě, bude-li to vyžadovat zákon, nebo pokud bude dle našeho úsudku takovýto úkon přiměřeně nutný pro dodržení zákonných procesů, při reakci na jakékoli nároky nebo pro ochranu bezpečnosti a práv společnosti Nestlé, jejich zákazníků, nebo veřejnosti.

V případě fúze nebo akvizice celé společnosti Nestlé nebo její části jinou společností, nebo v případě, že by společnost Nestlé měla prodat nebo se zbavit části nebo celé společnosti, nabyvatel by získal přístup k informacím spravovaným společností Nestlé, které by mohly zahrnovat i osobní údaje, v souladu s platnými právními předpisy. Podobně mohou být osobní údaje převáděny v rámci podnikové reorganizace, insolvenčního řízení, nebo jiné podobné události, je-li to povoleno a bude-li tak učiněno v souladu s platnými právními předpisy.

Souhrnné informace
Můžeme sdílet souhrnné demografické nebo průzkumové informace s třetími stranami, ale tyto informace jsou v anonymní formě a neobsahují žádné osobní údaje. Souhrnné informace, které sdílíme, mohou obsahovat anonymní informace, které jsou zachyceny prostřednictvím použití cookies a jiných podobných technologií sledování, jak je vysvětleno níže v Otázce 8.

Nahoru


6. Jak můžete sledovat, kontrolovat, měnit nebo vymazávat svoje osobní údaje?

Následující text popisuje možnosti, které máte v souvislosti se shromažďováním a použitím vašich osobních údajů naší stranou.

 1. Vždy máte možnost nesdílet s námi žádné osobní údaje. Nicméně pokud zvolíte tuto možnost, bude omezeno množství aktivit a funkcí, které vám můžeme poskytnout, jak již bylo vysvětleno výše v Otázce 4.
 2. Pokud si nepřejete dostávat newslettery, oznámení nebo jiná sdělení a/nebo služby od webové stránky nebo značky společnosti Nestlé, nepřihlašujte se prosím k odběru těchto sdělení nebo služeb při registraci. Pokud jste tak učinili a později chcete tento odběr odhlásit, otevřete prosím příslušnou sekci na našich webových stránkách a upravte vaše nastavení.
 3. Spolu s každým e-mailovým marketingovým sdělením, které vám zasíláme, vám také poskytujeme možnost ukončit další přijímání marketingových sdělení (tj. odhlásit odběr). Stačí postupovat podle pokynů pro odhlášení odběru uvedených v e-mailu.
 4. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci vaší registrace na naší webové stránce. Pokud tak chcete učinit, otevřete prosím odpovídající sekci na našich webových stránkách (pokud je dostupná).

Pokud některý z mechanismů uvedených výše není k dispozici, nebo si přejete učinit jiný požadavek, kontaktujte nás prosím.

Kromě toho, pokud jste se zúčastnili nějaké propagační akce nebo programu, kterého se účastnila i nějaká třetí strana a v rámci této akce jste souhlasili s odběrem sdělení přímo od této třetí strany, budete muset pro odhlášení odběrů těchto sdělení kontaktovat přímo tuto třetí stranu. Tento proces může být popsán v zásadách ochrany osobních údajů dané třetí strany.

Nahoru


7. Do jakých zemí budou zasílány vaše osobní údaje a proč?

Nestlé je globální společnost a Vaše osobní údaje mohou být přenášeny přes mezinárodní hranice. Mohou být přenášeny do zemí, které mají různé úrovně zákonů o ochraně osobních údajů v porovnání se zemí, ze které jste vaše osobní údaje poskytli. Vaše osobní údaje mohou být také přenášeny mezi různými společnostmi v rámci skupiny Nestlé, které se nacházejí v různých zemích. Nestlé vždy přijme příslušná zákonná opatření k zachování bezpečnosti osobních informací jak během přenosu, tak v místě určení.

Server, který zpřístupňuje tuto stránku, se může nacházet mimo zemi, ze které jste na tuto stránku přistoupili. Náš hlavní poskytovatel služeb webhostingu u většiny našich webových stránek se nachází ve Spojených státech a ve Spojeném království. Tento poskytovatel je vázán písemnou smlouvou v souladu s platnými právními předpisy ČR, která zajišťuje vysoký standard ochrany soukromí a vyžaduje (kromě jiných ustanovení), aby jednal pouze podle pokynů firmy Nestlé a průběžně prováděl všechna technická opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

Nahoru


8. „Technologie sledování“ – jak a proč je používáme?

Nestlé využívá technologie sledování („Cookies“, „IP adresy“, „Log soubory“, „webové majáky“) pro shromažďování určitých informací, jako například typ prohlížeče a operační systém, odkazující stránka, cesta přes stránku, ISP doména atd. za účelem zlepšení použití a funkčnosti našich webových stránek a pro lepší pochopení toho, jak návštěvníci používají naše stránky a nástroje a služby nabízené na těchto stránkách. Technologie sledování nám umožňuje přizpůsobovat naše webové stránky vašim osobním potřebám.

Cookies
Používáme cookies pro zlepšení použití a funkčnosti našich webových stránek a pro lepší pochopení toho, jak návštěvníci používají naše stránky a nástroje a služby na nich nabízené. Ukládání cookies na vašem počítači poskytuje snadný a pohodlný způsob, jak můžeme personalizovat nebo zlepšovat váš zážitek při používání našich webových stránek a umožňuje nám zlepšit vaši příští návštěvu. Pokud se chcete dozvědět více o politice Nestlé ohledně cookies a vašich právech, navštivte prosím sekci Nestlé zásady použití cookies.

IP adresy
Můžeme sledovat IP adresy pro účely (mimo jiné): (i) řešení technických problémů, (ii) udržování bezpečnosti a ochrany webových stránek, (iii) omezování přístupu na naše webové stránky určitým uživatelům a (iv) lepší pochopení způsobu využití našich stránek. IP adresa je číslo, které používají počítače v síti pro identifikaci vašeho počítače při každém přihlášení k internetu.

Log soubory
My (nebo třetí strana našim jménem) můžeme shromažďovat informace ve formě log souborů, které zaznamenávají aktivitu webové stránky a shromažďují statistiky o návycích prohlížení webových uživatelů. Tyto položky jsou generovány anonymně a pomáhají nám shromažďovat mimo jiné (i) informace o prohlížeči a operačním systému uživatele, (ii) informace o relaci uživatele (jako například URL adresu, ze které přišel, čas a datum návštěvy naší stránky, jaké stránky zobrazoval a po jak dlouhou dobu) a (iii) další podobná navigační nebo clickstream data. Informace zachycené v našem log souboru také používáme pro naše interní marketingové a demografické studie, abychom mohli neustále zlepšovat a přizpůsobovat online služby, které vám poskytujeme. Log soubory jsou používány pouze interně a nejsou spojeny s žádným konkrétním uživatelem.

Webové majáky
Můžeme používat webové majáky (nebo průhledné GIFy) na našich webových stránkách nebo je zahrnout do e-mailových zpráv, které vám zasíláme. Webové majáky (také známé jako „webové blechy“) jsou malé řetězce kódu, které umožňují použít grafický obrázek na webové stránce nebo v e-mailové zprávě pro účely přenosu dat zpět k nám. Informace shromážděné prostřednictvím webových majáků mohou obsahovat některé informace popsané výše v sekci IP adresy a také informace o tom, jak uživatel reaguje na e-mailovou kampaň (např. čas otevření e-mailu, kam uživatel z e-mailu pokračuje, atd.). Informace z webových majáků používáme pro různé účely, včetně, ale nikoli výhradně pro reporting provozu na stránce, počítání unikátních přístupů, reklamu a e-mailový audit a reporting a personalizaci.

Nahoru


9. E-marketing – co to je SPAMMING a jaká je pozice Nestlé ke spamovým e-mailům?

Spamování znamená, že vám jsou bez vašeho souhlasu zasílány nevyžádané e-maily obsahující reklamy nebo marketingové materiály.

Nestlé NEROZESÍLÁ spamové e-maily. Společnost Nestlé používá antispamový nástroj pro ochranu svých zaměstnanců před spamováním. Rozesílání e-mailů bez souhlasu je v mnoha zemích nezákonné. Nebudeme používat vaše osobní údaje (včetně e-mailové adresy) pro účely přímého marketingu nebo následnou komunikaci, pokud nám nedáte svůj VÝSLOVNÝ souhlas. Ten se nazývá „OPT-IN“ souhlas.

Nestlé také nesdílí žádné vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou, která by vaše údaje používala pro rozesílání spamových e-mailů.

Webové stránky Nestlé vám umožňují dostávat e-maily obsahující marketingové informace. Každý e-mail odeslán společností Nestlé obsahuje možnost zrušení zasílání e-mailů.

Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že jste obdrželi nevyžádanou poštu od společnosti skupiny Nestlé Group, ihned nás prosím kontaktujte.

Nahoru


10. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Můžeme uchovávat osobní informace, které nám zašlete prostřednictvím této webové stránky, v našich databázích. Vaše osobní údaje budou uchovávány skupinou Nestlé pouze tak dlouho, jak je to přiměřeně nutné, přičemž se vezme v úvahu naše potřeba zodpovědět dotazy nebo vyřešit problémy, poskytnout vylepšené a nové služby a dodržovat platné právní předpisy. To znamená, že můžeme uchovávat vaše osobní informace po přiměřenou dobu poté, co jste požádali o odstranění vašich registračních údajů. Po uplynutí této doby budou vaše osobní informace řádně odstraněny ze všech systémů ve skupině Nestlé Group.

Připomínáme, že máme právo vaše osobní údaje kdykoli smazat. Viz Otázka 6 výše.

Nahoru


11. Jaká je naše politika sbírání osobních údajů dětí, které používají naše webové stránky?

Jsme si vědomi důležitosti ochrany soukromí dětí na internetu, a že informace shromážděné od dětí do 13 let („děti“ nebo „dítě“) vyžadují speciální zacházení. Proto jsme vyvinuli následující zásady pro online shromažďování, použití a sdělování osobních údajů dětí. Doporučujeme, aby rodiče procházeli naše webové stránky se svými dětmi a aby dětem připomněli, že před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů by se měli s rodiči poradit.

Většina internetových stránek provozovaných Nestlé S.A. není zaměřena na děti a vědomě nepožaduje nebo neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 13 let. Na některých z našich webových stránek, které mohou být zaměřeny na lidi všech věkových kategorií, můžeme podniknout opatření, která zajistí, aby zájemci o registraci nebo sdílení osobních údajů splňovali určitý věkový požadavek.

Následuje popis našich postupů pro ty webové stránky, které jsou zaměřené nebo shromažďují informace od dětí mladších 13 let.

Shromažďování informací o dětech

Anonymní nebo neosobní informace

Obecně si mohou děti procházet naše webové stránky, prohlížet obsah a hrát hry, aniž by poskytovaly jakékoli osobní údaje, jako je jméno nebo e-mailová adresa. Na některých webových stránkách mohou být děti požádány, aby poskytly anonymní nebo neosobní informace (např. uživatelské jméno, heslo, křestní jméno nebo město a země) s cílem získat přístup k personalizovaným funkcím nebo funkcím, které umožňují dětem sledovat nejvyšší skóre ve hrách, ukládat oblíbené položky, upravovat webové stránky nebo provádět další podobné aktivity. Pokud jsou k registraci potřeba pouze anonymní informace, můžeme dětem umožnit použít jejich den narození (pouze měsíc a den) jako jejich heslo. Díky tomu si děti snadněji zapamatují své heslo.

Osobní informace

V případě stránky, která shromažďuje osobní informace o dětech (jako je tomu v případě některých newsletterů, soutěží, loterií a jiných podobných akcí), mohou shromažďované informace zahrnovat jméno a e-mailovou adresu dítěte a jméno a e-mailovou adresu rodiče, kromě dalších informací, které jsou potřebné pro poskytnutí požadované funkce či služby (např. měsíc a den narození pro přání k narozeninám). Obvykle jsou tyto informace ukládány a používány pouze v případě, kdy jsme nejdříve obdrželi ověřitelný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce („rodič“). Mechanismus používaný k získání souhlasu rodičů se může lišit v závislosti na informacích potřebných pro danou aktivitu a na zamýšleném účelu takových informací. Například pokud se dítě přihlásí k odběru newsletteru nebo provede registraci u jiné funkce na naší webové stránce, můžeme poslat rodičům oznámení e-mailem a v závislosti na dané funkci rodičům buď sdělit, jak své dítě odhlásit, nebo jak poskytnout svůj souhlas. Pokud rodič poskytne potřebný souhlas, můžeme poslat ještě potvrzovací e-mail. Pokud ale rodič rozhodne nepřihlásit své dítě nebo nepovolí danou aktivitu či registraci, veškeré informace, které nám už dítě sdělilo, budou odstraněny. V jiných případech, jako když se dítě účastní (i) soutěže a vyhraje cenu, nebo (ii) aktivity, která zahrnuje možné zveřejnění osobních údajů dítěte nebo jeho příběhu na webových stránkách, můžeme vyžadovat spolehlivější formy souhlasu, jako například písemný souhlas rodiče. Kromě toho rodiče budou mít v případě potřeby možnost dát souhlas ke shromažďování a použití osobních údajů dítěte a zároveň nesouhlasit se sdílením těchto údajů se třetími stranami.

Za všech okolností budeme osobní údaje dětí shromažďovat pouze se souhlasem rodičů. Množství shromažďovaných osobních údajů také omezíme jen na údaje nutné pro účast dítěte v dané aktivitě. To znamená, že pokud nepotřebujeme nějakou konkrétní informaci o vašem dítěti (např. telefonní číslo), abychom jej mohli přihlásit k odběru newsletteru, jednoduše ho nebudeme ani vyžadovat. Pokud si chcete přečíst více informací o opatřeních, která používáme pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů dětí, podívejte se prosím do sekce o bezpečnosti výše.

Neshromažďujeme žádné osobní informace o dětech pomocí pasivních mechanismů sběru dat, jako jsou cookies, nicméně informace obsažené v cookies mohou být spojeny s osobními údaji dítěte. Více informací o tom, jak používáme cookies a další technologie sledování, naleznete v příslušné sekci Nestlé zásady použití cookies.

Použití osobních údajů dětí

Po sběru osobních údajů dětí jsou tyto údaje použity pouze pro účely, ke kterým byly původně shromážděny a ke kterým dal souhlas rodič (v případě, že byl souhlas rodiče vyžadován). Například pokud se dítě přihlásí (a rodič poskytne svůj souhlas) k odběru elektronického newsletteru nebo oznámení, e-mailová adresa dítěte bude použita pro doručení požadovaných sdělení.

Přístup/kontrola rodičů

Pokud jste rodič, který nám dal souhlas ke shromažďování a ukládání osobních údajů vašeho dítěte, můžete kdykoliv provést následující:

 1. Zkontrolovat osobní údaje vašeho dítěte na příslušné stránce pro souhlas rodičů/kontrolu. Odkaz na tuto stránku naleznete v oznámeních, která jsme vám poslali při první žádosti o váš souhlas.
 2. Přerušit další používání nebo shromažďování osobních údajů vašeho dítěte (tj. odhlásit odběr). Chcete-li tak učinit, navštivte prosím stránku pro odhlášení na webové stránce, na které se vaše dítě registrovalo, nebo se řiďte pokyny pro odhlášení odběru obsažených v newsletteru nebo e-mailu, který je zasílán na e-mailový účet vašeho dítěte.
 3. Zažádejte o smazání osobních údajů vašeho dítěte pomocí postupu popsaného v bodě 2 výše. Odhlášením odběru pro vaše dítě zároveň dojde ke smazání jeho/jejích osobních údajů v našich záznamech.

Pokud některá z možností uvedených výše není k dispozici, nebo si přejete učinit jiný požadavek, projděte prosím (i) dokumentaci, kterou jste obdrželi při udělování vašeho souhlasu; nebo (ii) nás kontaktujte. Ujistěte se prosím, že máte připraveny následující informace pro účely ověřování: jméno a e-mailovou adresu vašeho dítěte, vaše jméno a e-mailovou adresu a název webové stránky, na které je vaše dítě registrováno.

Pokud vašemu dítěti povolíte registrovat se na webové stránce nebo se účastnit dalších aktivit přístupných dětem do 13 let věku, vaše dítě také bude mít možnost kontrolovat, upravovat, nebo mazat své osobní údaje spojené s danou registrací či aktivitou. To může také zahrnovat možnost odhlásit se z dané aktivity či funkce, ke které jste dali váš souhlas.

Nahoru


12. Napojujeme se k jiným webovým stránkám mimo Nestlé?

Tuto webovou stránku můžeme pomocí odkazu propojovat s jinými stránkami společností nebo organizací (souhrnně „webové stránky třetích stran“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran, protože nespadají pod naši správu. Pokud pomocí poskytnutého odkazu navštívíte stránky třetích stran, provozovatelé těchto stránek mohou shromažďovat vaše osobní informace. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů se prosím ujistěte, že jste spokojeni se zásadami ochrany osobních údajů v rámci těchto webových stránek třetích stran. Snažíme se co nejlépe zajistit, aby všechny webové stránky třetích stran, na které poskytujeme odkazy, měly ekvivalentní opatření pro ochranu vašich osobních údajů, ale nemůžeme nést zákonnou ani jakoukoli jinou odpovědnost za aktivity, zásady ochrany osobních údajů nebo úroveň dodržování soukromí na těchto webových stránkách třetích stran.

Nahoru


13. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, pošlete elektronickou zprávu na consumer.service@cz.nestle.com nebo zavolejte 800 135 135.

Nahoru


VEVEY, June 2012
Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.


Created by Dark Side 2013